El projecte de Les Cures, mans invisibles que sostenen la vida són peces audiovisuals de les dones més grans dels nostres pobles, peces que volen reconèixer les nostres ancestres com a principals protagonistes del sosteniment de la vida.

El proyecto de Les Cures, mans invisibles que sostenen la vida son piezas audiovisuales de las mujeres más mayores de nuestros pueblos, piezas que quieren reconocer a nuestras ancestras como las principales protagonistas del sostenimiento de la vida.

Les Cures, mans invisibles que sostenen la vida project are audiovisual pieces from the older women from our villages, Pieces that want to know our female ancestors as the main characters of the sustaining life.

Instagram Instagram You Tube correo